201711

New Directions

New Directions är en satsning av Norrbottensmusiken/Region Norrbotten, Piteå Kommun och har utvecklingsmedel från Statens Kulturråd. Kraftcentrum samverkar med Luleå tekniska universitet/KKL och Studio Acusticum för att skapa ett kreativt centrum, där musik, utbildning, teknik och forskning ingår. Med denna unika utgångspunkt så skapas en kreativ miljö för musiken att utvecklas inom. Man stimulerar och öppnar upp för tillkomsten av samarbetsprojekt mellan de olika parterna. Här ges också en möjlighet för de olika konstarterna att mötas.

En målsättning är att göra centret till en internationell plattform för musikskapare, musiker, forskare m.fl. Till sitt förfogande finns de senaste landvinningarna inom ljud- och akustikforskningen, med bl a en av världens modernaste konsertlokal att tillgå. Publikens möjligheter att ta del av allt som skapas inom centrat är det bästa tänkbara, här finns flera moderna konsertlokaler med den senaste tekniken.

Norrbottensmusikens egna professionella ensembler är knutna till centret, Norrbotten NEO och Norrbotten Big Band. Under hösten 2012 invigdes Studio Acusticums konserthusorgel, ett instrument som kombinerar tradition, konstnärlig förnyelse och innovativ teknologi. För att uppnå målet att bli en nationell och internationell plattform för ny musik, kommer New Directions att göra en årlig festival med start 2013.